Burlövs kommun

Burlövs prästgård

Intill Burlövs kyrka ligger sedan 1773 bostadslängan till Burlövs gamla prästgård. Byggnaden är hela 45 meter lång och rymde ursprungligen 17 rum och källare. Den byggdes 1773 av kyrkoherden Anders Kjellman. Här bodde åtskilliga kyrkoherdar fram till sent 1800-tal. Huset har en källare, vilket är ovanligt för skånelängor. Här finns bevarade delar till husgrund för en tidigare prästgårdsbyggnad som troligtvis byggts på 1500-talet. Platsen har dock varit prästgårdsläge långt tillbaka på medeltiden. Redan på 1300-talet omtalas hur prästen bodde inne i Lund men hade en stadigvarande arrendator att sköta om gården i Burlöv.


Gården hade tidigare även ekonomibyggnader, stallänga och loglänga. Dessa revs 1905 och idag finns istället en stor lummig trädgård på platsen med örtagård och en stor kastanj som vårdträd. I parken finns även ett par exemplar av den speciella Burana-hängeken, vilken upptäcktes av en bonde i kyrkbyn vid 1800-talets mitt.


Bostadsbyggnaden är av vitkalkat korsvirke. På 1840-talet omsattes delar av korsvirket till tegelmur och glasdörrar togs upp mot den egentliga trädgården, vilken ligger längs vägen.


Prästgården är klassad som statligt byggnadsminne sedan 1964. Den ägs av Bara härads hembygdsförening sedan 1928 och används som hembygdsmuseum sedan dess.


Kontakta oss

Kultur- och fritidschef

Reia Sofiadotter Collberg

reia.collberg@burlov.se

040-625 66 72

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid