Burlövs kommun

Bilda förening

Att bilda förening kan gå till på följande sätt:

 • Samla de som är intresserade
 • Prata igenom vilket syftet skall vara med er förening
 • Sätt samman en interimstyrelse som är en grupp personer som får till uppgift att förbereda ett föreningsbildande.

Interimstyrelsens uppdrag

 • Arbeta fram ett förslag till stadgar
 • Förbereda vilka personer som kan vara lämpliga för olika styrelseuppdrag och andra uppdrag som behövs för att verksamheten skall fungera
 • Ta fram förslag till namn på föreningen.
 • Kalla till bildandemöte

Möte för bildandet

Till mötet för bildandet av föreningen bjuds alla som är intresserade av verksamheten in. En ny förening bildas och ett specifikt namn antas.


En styrelse väljs som kommer att leda arbetet det första verksamhetsåret. Stadgar för verksamheten antas. Det är viktigt att på djupet diskutera och fundera kring föreningsbildandet. Är ni därefter överens och är tillräckligt många som hjälps åt kommer återstående delen av arbetet att kunna genomföras. Den kraft och energi som ni lägger före själva bildandet har ni stor nytta av senare. Den viktiga delen inledningsvis är att personerna som är involverade är delaktiga och engagerade för uppgiften. För nybildade föreningar eller föreningar som för första gången söker föreningsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden gäller att föreningen skall insända:

 • Stadgar
 • Protokoll från bildandet
 • Registrering om föreningen tillhör godkänd riksorganisation
 • Organisationsnummer
 • Plusgiro- eller bankgironummer i föreningens namn
 • Ansökan om att bli godkänd som förening i Burlövs kommun

Du kan läsa och lära mer på forening.se, se länk nedan. Här finns allt du behöver veta för att bilda en förening.


Riksidrottsförbundets normalstadgar är till god hjälp för alla ideella föreningar, även de som inte ägnar sig åt idrott.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kultur & fritid