Burlövs kommun

Tillgänglighet

Det tillgängliga biblioteket.

Arlövs bibliotek

Allmänna kommunikationer:

Busshållplats finns utanför biblioteket.

Parkering för rörelsehindrade:

2 platser vid Lommavägen (bakom biblioteket).

Entrédörrar:

Automatiska

Toalett:

Anpassad

Publik miljö:

Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket, utom vid gaskaminen. Breda gångar. Höj-och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater.

Ledarhundar:

Synskadad får medföra ledarhund.

Hörselslinga:

Ja, inne i samlingssalen, används vid vissa arrangemang.

Anpassad dator:

Ja (förstoring, talsyntes, höj- och sänkbart bord). Kan bokas 2 timmar åt gången.

Läsutrustning:

Daisyspelare till utlån för prov, förstoringslampa.

Anpassade medier:

Talböcker på daisyskivor. Läs mer om detta här. På biblioteket finns också Skånes taltidning, storstilsböcker, lättlästa böcker. Anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Åkarps bibliotek

Allmänna kommunikationer:

Pågatågstation ca 200 meter, busshållplats ca 500 meter

Parkering för rörelsehindrade:

Finns ca 10 meter från entrén.

Entrédörrar:

Automatiska

Toalett:

Anpassad

Publik miljö:

Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket.

Ledarhundar:

Synskadad får medföra ledarhund.

Hörselslinga:

Ja, används vid vissa arrangemang.

Läsutrustning:

Daisyspelare till utlån för prov.

Anpassade medier:

Talböcker på daisyskivor. Läs mer om detta här. På biblioteket finns också storstilsböcker och lättlästa böcker. Anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Senast uppdaterad: