Burlövs kommun

Har du svårt för att komma till biblioteket?
Då kan vi komma hem till dig
med böcker.
Telefonnummer: 040-625 66 81

Boken kommer

Äldre dam med bok

Kan du av någon anledning, exempelvis funktionshinder, hög ålder eller långtidssjukdom, inte själv ta dig till biblioteket, kan du få böcker hemlevererade med den så kallade Boken Kommer-servicen. Boken kommer-servicen är gratis.


Förutom vanliga tryckta böcker kan det också gälla inlästa böcker eller böcker med extra stor stil.


Kontakta Erika Gidlund för att få mer information. Erikas kontaktuppgifter hittar du här.

Senast uppdaterad: