Burlövs kommun

Avgifter

Interiör Arlövs bibliotek

Låntagare spärras av biblioteket efter tredje påminnelsen eller om personen har en skuld över 100 kr.

Ersättningsavgifter för lånad media

Media

Ersättningsavgifter

(för media som skadats eller kommit bort)

Böcker

vuxenbok: 250 kr, barnbok: 150 kr

Ljudböcker

vuxenbok: 250 kr, barnbok: 150 kr

Tidskrifter

50 kr

Filmer

400 kr

Fjärrlån

Ersätts efter utlånande biblioteks taxa.

Språkkurs

400 kr

Andra avgifter

Vara/tjänst

Kostnad

Kopior/utskrifter upp till 5 sidor

gratis därefter 2 kr/sida

Senast uppdaterad: