Burlövs kommun
www.burlov.se

Frågor och svar om hur vi arbetar med corona-viruset

Observera!

Under sommaren kommer krisledningsstaben att sammanträda mer sällan under förutsättning att inga stora förändringar sker, t ex vad gäller antal smittade eller liknande. Informationen kommer dock att uppdateras varje vecka.


Senast uppdaterad: tisdagen den 4 augusti klockan 11.00. Nästa uppdatering sker tisdagen den 11 augusti. Under sommarveckorna kommer rapportering ske på tisdagar.

Antal tidigare smittade - inga sjuka för närvarande

Harakärrsgården: 11 positiva provsvar

Boklunden: 10 positiva provsvar
Inom hemtjänst/hemvård: 1 positivt provsvar

Totalt antal positiva provsvar sedan smittan utbröt: 22 st.

Sedan föregående uppdatering har inga nya smittade tillkommit och vi har ingen med smitta på våra boenden.

Antal avlidna i kommunens boenden

Antal avlidna brukare inom kommunens boenden
med konstaterad covid-19: 10 st
Sedan föregående uppdatering har ingen i kommunens boenden avlidit till följd av covid-19.

Vi befinner oss i en pandemi och det är en otroligt komplex situation. Vi gör allt vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har till exempel rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

 

Medarbetare ska stanna hemma om de känner minsta symptom. Det råder besöksförbud på alla särskilda boenden. Vi följer också noggrant de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kontinuerligt tar fram när det gäller basala hygienrutiner, skyddsutrustning och rutiner vid konstaterade fall av smitta.

Det är inget vi kan spekulera i men vi arbetar aktivt för att minska risken för spridning. Detta gör vi genom att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Vi följer de riktlinjer som Vårdhygien Skåne tagit fram. Region Skåne ansvarar för provtagning av misstänkt smitta hos patienter och medarbetare. Läs mer om provtagning av Covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är man smittad och bor på särskilt boende isoleras man och omvårdnaden sker inne i lägenheten. I de fall där det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder medarbetarna den skyddsutrustning som är rekommenderad.

Vi har omvårdnadspersonal som arbetar på flera olika enheter i kommunen. Dessa medarbetare byter dock inte mellan olika enheter under samma arbetspass. Bemanningen på enheterna planeras så att i så stor utsträckning som det är möjligt arbetar omvårdnadspersonal endast med smittade alternativt endast med friska under ett arbetspass. Extra bemanning har tagits in både dagtid och nattetid för att kunna utföra detta.

Just nu har vi tillräckligt med skyddsutrustning men detta kan förändras. Vi har fler beställningar på väg, men det finns en nationell brist, och det är viktigt att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt och vid rätt tillfälle.

Det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle. För den vård som bedrivs i kommunen är det munskydd som främst är aktuellt.

I normala fall ansvarar hyresgäst/närstående för tömning och städning av lägenhet på särskilt boende.


Finns det konstaterad smitta i någon form (covid-19, calici, MRSA etc.) får närstående ansvara för att ta hand om värdesaker och tillhörigheter och kommunen ansvarar för städningen. Städningen sker enligt Vårdhygien Skånes rutiner.

Det finns inget lagstöd för oss att kvarhålla en patient på rummet vare sig i vanliga fall eller nu i samband med covid-19. Det är bara smittskyddsläkare som i särskilda fall kan fatta sådana beslut under smittskyddslagen.

Det råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige. I nuläget finns inget undantag gällande närstående som haft covid-19. Undantag från besöksförbud kan göras då en patient vårdas i livets slut.

Vi följer regeringens förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer. Besök utomhus kan arrangeras efter bokning på våra särskilda boenden Harakärrsgården, Boklunden och Svenshög. Kontakta personalen.
Läs mer i nyhet från 2020-06-18.

Träffpunkten, Mötesplatsen, dagverksamhet Solglimten och Daglig verksamhet är stängda tills vidare och det går i dagsläget inte att bedöma när dessa kommer öppnas igen. Information gällande en eventuell öppning kommer publiceras på kommunens webbplats.

Viss nödvändig service kan behöva utföras. Den personal som kommer ska inte gå till jobbet om de är sjuka. De ska även hålla avstånd till brukarna.

Det är läkaren som gör bedömningen om ett besök ska ställas in eller inte och inte vi i kommunen. Om patienten är orolig och vill avstå ett besök ska vi vara behjälpliga med att hjälpa patienten med detta. Patienten ska inte göra några besök om hen är sjuk.

Varje arbetsgivare ansvarar för att upprätta rutiner för skyddsutrustning inom respektive verksamhet. I Burlövs kommun följer vi rutin för covid-19 som är upprättad av Vårdhygien Skåne som är anpassad för kommunal vård och omsorg. Läs mer på Region Skånes webbplats, under Grundläggande vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2020-08-04

Kommun & politik