Burlövs kommun
www.burlov.se

Varför Almedalen 2018?

Bild från Region Gotland

Bild från Region Gotland

Till Almedalsveckan kommer politiker och tjänstemän som är intresserade av samhällsutveckling och påverkan. Burlöv, som liten kommun, fanns 2018 på plats för att inspirera och berätta om hur vi, trots vår relativa litenhet, har lyckats med framgångsrikt kvalitetsarbete inom flera olika områden.

Marknadsföring av kommunen

Vi vill visa att en liten kommun har stora fördelar som kan och bör nyttjas. Under Almedalsveckan är vi representanter för vår kommun och våra medborgare och blir starka företrädare för vår kommuns positiva utveckling. Deltagandet under Almedalsveckan fungerar således som en slags marknadsföring av kommunen.


Under de kommande 8 åren kommer vår kommun att ha en markant tillväxt med 4300 nya medborgare. För detta behöver vi rusta både vad gäller bilden av Burlöv och intresset av att arbeta i vår kommun. Vi går från bruksort till stark utvecklingsort med en tillväxt större än någon annan skånsk kommun. Kommunfullmäktige har därför beslutat att "Attraktiva Burlöv" ska vara ett av kommunens övergripande mål för den kommande målperioden (2019-2022) eftersom vi behöver attrahera såväl medborgare och företag som personal till kommunen.


En av våra främsta utmaningar under de kommande åren är att rekrytera personal för att kunna fortsätta erbjuda service till våra medborgare i takt med att de blir fler. Burlövs kommun var på plats och föreläste under Almedalsveckan 2018, men även 2017, som resulterade bland annat i nya anställningar inom utbildningsförvaltningen. 

Kontakter och kunskapsdelning

Utifrån vår föreläsningar har vi också bjudits in för att vara rådgivande i Skolinspektionens arbete kring att nyttja resurser samt blivit djupintervjuade av både Utbildningsdepartementet och Skolverket.


Genom att synas på Almedalen med exempel på hur vi har utvecklat våra verksamheter kan vi knyta kontakter för framtida samarbeten. Precis som vi delar med oss av våra erfarenheter kan vi också passa på att lära av andra som finns på plats under veckan.

Gemensamt beslut

Det goda resultatet av föreläsningen 2017 har bidrog till att vi valde att delta med fler förvaltningar under 2018. Besluten om vilka seminarium vi skulle hålla togs på flera olika nivåer där samtliga chefer i vår kommun var involverade. Vi hade också fått önskemål från våra politiker, både majoritet och opposition, om att finnas på plats och representera kommunen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik