Burlövs kommun
www.burlov.se

Ons 4 juli - Kommunledningskontoret

Foto: Trafikverket

Offentligt och privat – hur skapar vi bättre tillväxt tillsammans?

Vad händer då det offentliga och privata närmar sig varandra och vilka synergieffekter kan det bidra till? Vad betyder dessa satsningar och vad kommer utvecklingen generera för medborgare och företagare?

 

Är det självklart att kommuner jobbar nära det privata näringslivet för att nå tillväxt och mer hållbar samhällsutveckling? Möt en skånsk kommun som satsar på utveckling av det lokala näringslivet; både genom kommunens näringslivsplan och genom kommunens tillväxtprojekt för lokala företagare. I tillväxtkommunen Burlöv innefattar arbetet bland annat satsningar på mötesplatser och kompetensutveckling för det lokala näringslivet, utbyggande av fyra spår som en del av den södra stambanan samt utvecklingen av den nya stadsdelen Kronetorpstaden mellan Arlöv och Åkarp. Till följd av satsningarna finns en framtidstro om att kommunen kommer stärkas och bli en mer attraktiv kommun att bo och verka i.

Medverkande:
Caroline Vigren Kristoferson Universitetslektor, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds University
Karl-Philip Barakate Näringslivsutvecklare, Regionalutveckling, Region Skåne
Anna Nilsson Näringslivssamordnare, Burlövs kommun
Anna Stening Frost Projektledare, Tillväxtresan - genom innovation & mångfald, Burlövs kommun

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

PEPP - Samarbete för ett hållbart arbetsliv

Vad är ett hållbart arbetsliv och hur når man dit? Vad säger aktuell forskning? Kan man jobba på ett annat sätt med hälso- och arbetsmiljöfrågorna? Hur ska vi klara oss i den allt hårdare konkurrensen om arbetskraft? Kan tre mindre skånska kommuner – Burlöv, Lomma och Kävlinge – samarbeta mot ett gemensamt mål?

Genom att gå samman och gemensamt söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF) samt ta hjälp av Suntarbetsliv, har tre skånska kommuner skapat projekt PEPP och angripit frågan om hållbart arbetsliv utifrån tre olika ingångsvinklar – organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap. Till följd av de olika kompetensutvecklingsinsatser som projekt PEPP levererar och ett nytt gemensamt språk för kommunerna när man diskutera olika satsningar, finns idag en framtidstro om att kommunerna kommer att gå stärkta ut ur projektet och därmed bli mer attraktiva kommuner att arbeta i.

Varmt välkomna att lyssna på vår presentation om hur Burlöv, Lomma och Kävlinge kommun har valt att arbete för ett mer hållbart arbetsliv. PEPP – personligt engagemang på plats för ett hållbart arbetsliv där chefer och medarbetare trivs och mår bra. Till vår hjälp har vi Suntsarbetslivs Anna Pramborg som kommer att berätta om Chefoskopet har använts som en metod för att titta på de organisatoriska förutsättningarna. Representanter för projektgruppen kommer också att presentera de två kompetensutvecklingsprogram som projektet tagit fram för att arbeta med hälsofrämjande ledarskap respektive medarbetarengagemang.

Medverkande:
Paulina Ekendahl Projektledare
Annika Norén Delprojektledare medarbetarskap Lomma
Anna Pramborg Suntarbetsliv

 

Länk till seminariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik