Burlövs kommun
www.burlov.se

E-förslag

Burlövs kommun har beslutat att avveckla tjänsten e-förslag. Istället kommer vi att lägga fokus på andra kanaler och metoder för att bedriva medborgardialog.

Alternativa kontaktvägar för dig som medborgare är flera.

Politiska frågor

För politiska frågor kan du nå dina förtroendevalda direkt genom formulär på kommunens webbplats.

Synpunkter på och frågor om kommunens verksamheter

Via e-tjänsten Kontakt Burlöv kan du som medborgare lämna beröm, frågor, synpunkter, klagomål, förslag eller felanmälningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du kan också kontakta kommunen via Facebook.

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Medborgardialog i specifika frågor förekommer också löpande inom olika verksamheter. Bland annat har Burlöv, som en av tio kommuner i Sverige, deltagit i ett tre år långt pilotprojekt för att testa och utveckla en metod för medborgardialog i komplexa samhällsförändringsfrågor – för Burlövs del utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår. Projektet har varit framgångsrikt och sammanlagt har åtta förbättringsförslag överlämnats till kommunen för politisk behandling. Läs mer om Burlövs deltagande i projektet medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik