Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kungörelse: Beslut att upphäva eldningsförbud i Burlövs kommun den 1 juli 2021

Burlövs kommun beslutade den 17 juni 2021 om eldningsförbud i kommunen. Med anledning av sjunkande temperatur i kombination med en ökad mängd nederbörd bedöms brandrisken i skog och mark minska. Brandrisken i skog och mark bedöms inte längre som stor. Därför beslutas att eldningsförbud upphör. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2021 tills att annat beslut meddelas.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik