Burlövs kommun

Äldreboende

Så är det att på bo på äldreboende i Burlöv

Alla som bor på äldreboende i Burlöv har fått en enkät med frågor om vad de tycker om sitt boende. Cirkeldiagrammet visar att 89 % är nöjda, 3 % är varken nöjda eller missnöjda och 8 % är missnöjda.

Äldreboende

Detta är bäst:

  • Jag tycker det är lätt att få kontakt med personalen
  • Jag är nöjd med mitt äldreboende
  • Jag har bra möjlighet att komma utomhus när jag vill

Detta kan bli bättre:

  • Jag vet inte var jag ska vända mig med synpunkter och klagomål
  • Jag vill få mer information om tillfälliga förändringar på boendet

Detta händer under 2020:

  • Äldreboendena i Burlövs kommun arbetar med förbättringar utifrån deras egna resultat.
  • Vi kan bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar och informera om var du ska vända dig om du har synpunkter och klagomål.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Kvalitetsstrateg (BUR)

Mette Davidsson

Mette.Davidsson@burlov.se

6256922

Senast uppdaterad:
2019-11-14

Kommun & politik