Burlövs kommun
www.burlov.se

Markanvisningstävling

Visualisering av Stationstorget med utblick mot Burlöv Center.

Burlövs kommun har bjudit in till markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kommunen önskar en aktiv byggaktör som med egen drivkraft vill medverka i genomförandet. Den 19 februari var sista dag för att lämna in bidrag och nu påbörjas arbetet för att utse en vinnare!

Tomten är unik i sitt läge centralt i Arlöv, kommunen och Öresundsregionen. Närmaste granne är Burlöv Centralstation som ger bra tillgång till kollektivtrafik och ett fantastiskt skyltläge i kommunen. Kv. Hanna är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden.


Tävlingsbidragen förväntas spegla det strategiskt viktiga läget där kvarteret med attraktivitet och kvalitet i gestaltning och utformning ska stärka områdets identitet och bidra till en välkomnande entré samtidigt som det visar på långsiktig hållbarhet.


Avsikten är att markanvisningsavtal ska upprättas med vinnande förslagsställare och att förslaget därefter ska bearbetas i detaljplan till granskning och antagande.


Vision

När ombyggnaden av Södra stambanan är klar i slutet av 2024 kommer Burlöv Centralstation få sexminuterstrafik, både Pågatåg och Öresundståg kommer stanna vid stationen. År 2030 förväntas 6.000 personer per dag stiga av eller på tågen vid Burlöv Centralstation. Flera busslinjer kommer att stanna vid stationen och cykelvägen mellan Lund och Malmö går genom området.


Burlöv stationsområde är mer än en tågstation, det är en ny framsida och entré för hela Burlöv. En välkomnande entré som är trygg, enkel, trevlig och personlig med allmänna platser där folk vill vara. Här, i en god vardagsmiljö, sätts människan i centrum. Området ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt privat och offentlig service i bottenvåningarna. Gator och torg uppmuntrar till vistelse och fungerar som mötesplatser. Aktiva platser är också trygga platser. Platsen annonseras med höga hus, landmärken, i stationens omedelbara närhet. Gator, torg och nya hus är gestaltade med omsorg och hög kvalitet. Burlöv Centralstation är en stolthet för hela kommunen!


Tävlingen

Syftet med tävlingen är att utse exploatör till kvarteret. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande.


Tävlingstomten utgörs av del av fastigheten Tågarp 15:1, Tågarp 15:10 och Tågarp 21:37 och omfattar ca 3.500 m².


Tävlingshandlingarna består av ett tävlingsprogram med tillhörande bilagor. Handlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?".


Viktiga datum

  • 2019-12-04: Tävlingen startar
  • 2020-02-19: Sista dag för inlämning av tävlingsförslag
  • Mars 2020: Juryarbete
  • April 2020: Besked till vinnare lämnas
  • 2020-04-27: Markanvisningsavtal tecknas i kommunfullmäktige och vinnarförslaget och resultatet offentliggörs
  • Maj 2020: Startmöte inför granskningsskede av detaljplan


Kontakt

Frågor under tävlingsperioden kan mailas till: kvhanna@burlov.se


Frågor och svar

Inkomna frågor besvaras i dokumentet "Frågor och svar" under "Vill du läsa mer?". Dokumentet uppdateras löpande när nya frågor inkommit.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2020-02-24

Bygga, bo & miljö