Burlövs kommun
www.burlov.se

Kvarteret Hanna vid Burlöv C

Visionsbild för kvarteret Hanna.

Illustration: FOJAB Arkitektbyrå.

Burlövs kommun har genomfört en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Kommunen önskade en aktiv byggaktör som med egen drivkraft vill medverka i genomförandet. Fastighetsbolaget Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab vann tävlingen med konceptet ”Stadsbruket”.

Tomten är unik i sitt läge centralt i Arlöv, kommunen och Öresundsregionen. Närmaste granne är Burlöv Centralstation som ger bra tillgång till kollektivtrafik och ett fantastiskt skyltläge i kommunen. Kvarteret Hanna är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden.


Kvarteret ska spegla det strategiskt viktiga läget. Attraktivitet och kvalitet i gestaltning och utformning ska stärka områdets identitet och bidra till en välkomnande entré samtidigt som det visar på långsiktig hållbarhet.


Vision

När ombyggnaden av Södra stambanan är klar kommer Burlöv Centralstation få sexminuterstrafik, både Pågatåg och Öresundståg kommer stanna vid stationen. År 2030 förväntas 6.000 personer per dag stiga av eller på tågen vid Burlöv Centralstation. Flera busslinjer kommer att stanna vid stationen och cykelvägen mellan Lund och Malmö går genom området.


Burlöv stationsområde är mer än en tågstation, det är en ny framsida och entré för hela Burlöv. En välkomnande entré som är trygg, enkel, trevlig och personlig med allmänna platser där folk vill vara. Här, i en god vardagsmiljö, sätts människan i centrum. Området ska innehålla ett blandat bostadsutbud samt privat och offentlig service i bottenvåningarna. Gator och torg uppmuntrar till vistelse och fungerar som mötesplatser. Aktiva platser är också trygga platser. Platsen annonseras med höga hus, landmärken, i stationens omedelbara närhet. Gator, torg och nya hus är gestaltade med omsorg och hög kvalitet. Burlöv Centralstation är en stolthet för hela kommunen!


Tävlingen

Syftet med tävlingen var att utse exploatör till kvarteret. Kommunens målsättning är att kvarteret Hanna ska vara föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande.


Tävlingstomten utgörs av del av fastigheten Tågarp 15:1, Tågarp 15:10 och Tågarp 21:37 och omfattar ca 3.500 m².


Tävlingshandlingarna bestod av ett tävlingsprogram med tillhörande bilagor. Tävlingsprogrammet finns tillgängligt nedan under "Vill du läsa mer?".


Jury valde vinnare

En jury bestående av politiker, tjänstepersoner och konsult utsåg en vinnare efter det att förslagen poängsatts enligt tävlingsmaterialet. Där bedömdes gestaltning, hållbarhet, ekonomiska förutsättningar och helheten för varje förslag.

 

Vinnande förslag - Stadsbruket

Fastighetsbolaget Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab vann tävlingen med konceptet ”Stadsbruket”. Trianon kommer att utveckla och bygga ett hybridkvarter som samlar cirka 150 bostäder samt kontor, sport, träning och mobilitet på en och samma yta. Kvarteret Hanna är tänkt att bli ett landmärke och en levande mötesplats i Burlöv – där besökare kan mötas, umgås och trivas och tågresenärer tillsammans med invånare kan röra sig i en spännande mix av verksamheter och inbjudande arkader som på ett effektfullt sätt flyter ihop med stationstorgets offentliga rum. Ta del av det vinnande förslaget nedan under "Vill du läsa mer?".

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö