Burlövs kommun
www.burlov.se

Planprogram för sockerbruksområdet

Sockerbruket, flygfoto

Ett planprogram för verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostä­der och offentliga rum på sockerbruksområdet i Arlöv är på samråd från den 4 juni 2021 till och med den 28 juni 2021.

Syfte

Sockerbruket i Arlöv är en anläggning med kulturhistoriska värden. Förutom att producera socker har bruket haft stor betydelse för samhällets framväxt och sociala utveckling sedan 1870-talet. Under 2022 kommer sockerproduktionen att flyttas och ambitionen är att sockerbruksområdet ska behålla sin betydelse för ortens utveckling utifrån nya förutsättningar.


Planprogrammets syfte är att undersöka hur området kan bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum. Detta är förändringar som saknar stöd i den gällande översiktsplanen och kommer därför att behandlas i prövningen av planprogrammet. Under 2020 och 2021 pågår ett kommunövergripande politiskt visionsarbete, ”Vision 2040”, som planprogrammet är kopplat till.


Planprogrammet behandlar sockerbruksområdets fortsatta betydelse för Arlöv, och anger gestaltningsprinciper, strukturer och förutsättningar för kommande detaljplaneprövningar. En eller flera nya detaljplaner behöver tas fram för att möjliggöra för annat än industriverksamheter inom området. Programmet är inte juridiskt bindande, men anger kommunens viljeinriktning för platsen och utgör utgångspunkten för kommande detaljplaner inom sockerbruksområdet.


Planprogrammet omfattar bland annat:

  • cirka 650 bostäder i flerbostadshus
  • etableringsmöjligheter för förskola och verksamheter
  • parkeringshus
  • rekreations- och parkytor
  • nya lokal- och kvartersgator

Samråd

Ett programsamråd hålls för att fånga upp information, synpunkter och idéer från allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och kommunens egna förvaltningar. Efter samrådsperioden sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, planprogrammet justeras och därefter ska kommunstyrelsen godkänna planprogrammet.


Förslaget finns utställt på samråd från den 4 juni 2021 till den 28 juni 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Kartberättelse

Förutom i handlingarna nedan så presenteras planprogrammet för sockerbruksområdet i en kartberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kartberättelsen innehåller bland annat interaktiva kartor.

Plankarta sockerbruksområdet

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planprogrammet ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2021. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö