Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

Planområdet ligger i Tågarps villaområde i norra Arlöv. Förslaget finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019.

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Förslaget finns utställt på samråd från den 4 april 2019 till och med den 30 april 2019.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt:

 

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 10 april kl 18.00 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Emelie Edström, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till emelie.edstrom@burlov.se.

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 30 april 2019.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2019-04-03

Bygga, bo & miljö