Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

Planområdet ligger i Tågarp i den nordvästra delen av Arlöv, 600 meter väster om Burlövs station. Det avgränsas av Norregatan, Åbogatan, Norra Promenaden och Hällegatan. Planområdet är cirka 4,5 ha. Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 (§ 74) att anta Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.


Antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 (§ 74) att anta Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?" samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

Överklagande

Senaste dag för överklagande är den 4 juni 2020. Om inga överklaganden inkommer vinner Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan laga kraft.


Frågor

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till tf. planchef Bengt Guldstrand via e-post till bengt.guldstrand@burlov.se.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-05-14

Bygga, bo & miljö