Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen

flygbild över planområdet

Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas och väster om Tullstorpsvägen. Detaljplanens syfte är att utreda om pågående mar­kanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas.


I denna detaljplan är det viktig att bebyggelsens användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst. Detaljplanen ska också ge en viss flexibilitet inför framtiden.


Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och kontor.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Planen har varit ute på samråd mellan den 24 juni och den 15 augusti 2021. Planarbetet har nu kommit till granskningsskedet. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges nu. Efter granskningen kan detaljplanen antas.

 

Förslaget finns utställt för granskning från den 23 november 2021 till och med den 8 december 2021.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

- www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)

- Medborgarhuset i Arlöv

- Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 8 december 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö