Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 5:15 m fl, Tullstorpsvägen

flygbild över planområdet

Planområdet ligger sydväst om trafikplats Sunnanå där E6/E20 och väg 11 korsas och väster om Tullstorpsvägen. Detaljplanens syfte är att utreda om pågående mar­kanvändning i form av lager, kontor och verkstad är lämplig och kan utvecklas.

 

I denna detaljplan är det viktig att bebyggelsens användning anpassas till sitt sammanhang mellan befintlig bostadsbebyggelse i söder och de stora logistikverksamheterna i nordväst. Detaljplanen ska också ge en viss flexibilitet inför framtiden.

 

Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

 

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges nu i samrådsskedet, men även när planen ställs ut för granskning.

 

Samrådsmöte kommer att hållas utomhus den 1 juli kl. 18.00 i korsningen Hörakroksvägen/Tullstorpsvägen. Vi är noga med att hålla avstånd till varandra.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 24 juni 2021 till och med den 15 augusti 2021.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

- www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)

- Medborgarhuset i Arlöv

- Biblioteket i Arlöv

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 15 augusti 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlorarätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö