Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen

Flygbild över stationsområdet i Åkarp.

En ny detaljplan för Stationsvägen i Åkarp är på granskning från den 25 april 2022 till och med den 20 maj 2022.

Syfte

Åkarps station omvandlas när Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår. Det innebär bland annat att järnvägen sänks ner som mest cirka 6 meter i Åkarp. En 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åkerbloms väg kommer att överdäckas med ett ”lock” med gata och parkmark ungefär 2 meter över dagens marknivå. Plattformarna flyttas närmare stationshuset och sträcker sig i nedsänkt läge mellan Lervägen och Alnarpsvägen. Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån.

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Detaljplanen innehåller:

  • Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
  • Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
  • Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
  • Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
  • Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
  • Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen.

Granskning

Förslaget finns utställt på granskning från den 25 april 2022 till och med den 20 maj 2022. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

Kontakta oss

Stadsarkitekt (BUR)

Joel Tufvesson

Joel.Tufvesson@burlov.se

040-625 68 45

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö