Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av Detaljplan för Arlöv 6:28

Flygbild över Arlöv.

Planområdet ligger i södra delen av Arlöv i Burlövs kommun, söder om Dalbyvägen och är ca 2,8 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva tomtindelningsplan 12-BUR-468 för Arlöv 6:28 m.fl. för att möjliggöra att genom fastighetsreglering överföra byggnad på annan fastighet till Arlöv 6:28. Tomtindelningsplanen upphör i sin helhet: för Arlöv 6:28, Arlöv 6:29 och Arlöv 6:30. Fastigheterna som berörs av tomtindelningsplanen ägs av Burlövs Bostäder AB och Burlövs kommun.

 

Planförslaget innefattar:

  • Upphävandet av tomtindelningsplanen 12-BUR-468.

 

Detaljplanen planläggs med enkelt standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till standardförfarande.

 

Samråd

Du hittar samrådshandlingarna längre ner på denna sida eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Bengt Guldstrand på telefon 040-6256440 eller via e-post till Bengt.Guldstrand@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 januari 2020.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-12-05

Bygga, bo & miljö