Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny rutin kring hantering av påminnelse och inkassokrav

Man jobbar med miniräknare, papper och dator

Burlövs kommun har ändrat sina rutiner för obetalda fakturor. Från den 1 januari 2022 hanterar Visma Financial Solution fakturor som inte betalats i tid till kommunen.

Om du har en faktura från kommunen som du inte betalt i tid, kommer Visma skicka ut en fakturapåminnelse till dig, som ska betalas till Visma senast det datum som står på påminnelsen.
Om du inte betalar påminnelsen skickar Visma ut ett inkassokrav med lagstadgad avgift på 180 kronor + dröjsmålsränta. Inkassokravet ska betalas senast det datum som står på inkassokravet.
Om du inte betalar inkassokravet så skickas ärendet vidare till Kronofogden och ytterligare kostnader tillkommer.

Kontakt

Har du frågor angående påminnelse och inkassokrav kontakta Visma:
E-post: kontakt.vfs.se@visma.com eller telefon: 0771-23 24 02

Senast uppdaterad: