Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Driftstörning trygghetslarm

Två händer ovanifrån vid tangentbord för dator

Vi har haft driftstörningar med kommunens trygghetslarm, vissa av larmen har ej fungerat när person har larmat.

Telfonnummer om ditt larm inte fungerar

Önskar du komma i kontakt med personal inom hemvården, så ringer du:
073-821 98 44 eller 073-068 54 82.

Uppdatering 2021-07-19, kl 10.45

Under förmiddagen har intern avstämning gjorts efter helgen. Ett fåtal personer har kontaktat kommunen via de telefonnummer som anges ovan. Vi fortsätter kontrollera de fåtal larm som indikerar att de inte fungerar när vi testlarmar i systemet.


Ett antal larm har ännu inte setts över, vilket beror på att brukare är bortresta. Arbetet med trygghetslarmen fortsätter. Vår personal kommer ha extra fokus på trygghetslarmen och vi kommer att fortsätta det planerade projektet med att byta ut SIM-korten i larmen till vår nya telefonioperatör. Inför byte blir en person alltid kontaktad per telefon eller via ordinarie personal.

Vi fortsätter att ha kontakt med leverantören av larmen.

Uppdatering 2021-07-16, kl 13.00

Merparten av larmen fungerar nu. Driftstörningen är lokaliserad, reparation och återställning pågår. Åtgärder tillsammans med leverantören och telefonioperatör tar längre tid än väntat, men vi arbetar med problemet.

Det händer med larm som inte fungerar

Byte av SIM-kort i larmen kommer att genomföras på den mindre mängd larm som inte fungerar, för att säkra driften av dem. Byten har redan inletts. Brukare blir kontaktade inför bytet och ordinarie personal gör de byten som krävs.
Tänk på att endast släppa in personal som du känner igen.
Efter bytet av SIM-kort fungerar larmen som vanligt.

Berörda personer informeras personligen på telefon eller vid ordinarie besök från hemvården

Personal kontaktar regelbundet berörda personer via telefon.

Senast uppdaterad: