Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Bullervall vid Gränsvägen i Åkarp

karta och skiss över bullervallens placering

Massor från fyrspårsprojektet blir bullervall

Ljudmiljön förbättras

Som en del i arbetet med fyrspåret kommer schaktmassor från fyrspårsprojektet att användas för att förlänga den befintliga bullervallen.

Arbetet utförs av Trafikverket på uppdrag av Burlövs kommun.

Bullervallen byggs för att minska buller från motorvägen och kommer främst att förbättra för boende i Svanetorpsområdet.

 

Inledningsvis kommer befintliga träd och buskar tas bort och sedan kommer bullervallen byggas upp med schaktmassor.

Senast uppdaterad: