Burlövs kommun

Du är här:

Modersmål och hemspråk

Vårt samhälle är flerspråkigt och mångkulturellt. Modersmålsundervisning främjar barnets utveckling till tvåspråkig individ med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Identitet och självkänsla

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas.

Kulturell bakgrund

Målet är att eleven, genom modersmålsundervisningen, får möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva sitt modersmål. För att på bästa sätt utveckla sin tvåspråkighet, ska eleven få kunskaper i historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur samt göra jämförelser med svenska förhållanden. Det är viktigt för att stärka elevens kulturella bakgrund.

Till höger hittar du blanketter/e-tjänster för att ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

Innehållsansvarig: Susanne Berndtros
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2014-01-31

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se