Burlövs kommun

Du är här:

Måltider

Kostenheten ansvarar för måltidsservicen till skolor, förskolor, särskilda boenden för äldre och dagcentralen i Arlöv samt tillagning och portionering av måltider för matdistribution till hemmaboende med särskilt behov.

Burlövs kommun har i dag två produktionskök, tolv mottagningskök sju serveringskök och en cafeteria med totalt 43 kostpersonal.


Lunch på Tågarspskolans innergård

Innehållsansvarig: Marie Mogensen

Dela
Publicerad av: Marie Mogensen
Datum:  2014-09-04

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se