Burlövs kommun

Du är här:

Virvelvindens förskola

Virvelvindens förskola är en del av Virvelhusets förskola som består av 9 avdelningar !
8 stycken avdelningar på Virvelhuset, det stora huset, och en avdelning, Virvelvinden, i en lägenhet 2 minuters promenad från "stora huset".

 
Virvelvinden är en mångkulturell förskola, som genomstrålas av arbetsglädje, och här drar vi nytta av varandras likheter och olikheter !!
Gemensamt för alla är att språket och språkutvecklingen spelar en central roll i det dagliga arbetet. Vi arbetar för att stärka det svenska språket, men också modersmålet för de barn som inte har svenska som första språk. Flera av barnskötarna och förskollärarna här, har själva svenska som andraspråk och kan hjälpa barnen, i vardagen, att stärka deras modersmål.
Något vi är mycket stolta över är de roliga kulturträffarna. Här får alla barn samma saga  berättad, men på sitt modersmål först. När vi sen samlas på avdelningarna igen arbetar alla tematiskt kring sagan, fast nu på svenska.
Språket är viktigt och vi arbetar även med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, för att förstärka det talade språket.

 
Sedan i somras arbetar vi mot miljöcertifieringen GRÖN FLAGG, ett projekt på 1 och ett halvt år!
Vi har valt temat "Livsstil och hälsa" och arbetar aktivt med:
¤ mer fysisk aktivitet för barn och vuxna
¤ sund kost
¤ medvetenhet om olika kretslopp
¤ hållbar utveckling
¤ källsortering och.......
 ....i linje med detta invigde vi vårt nya Miljöhus i samband med årets midsommarfirande !!!!

 
Dessa stora likheter är övergripande arbetsområden, som alla arbetar med, väl förankrade i den reviderade Lpfö98, men olikheterna då?
Vi tänker oss en "Russinpedagogik" där vi delger och lär av varandra utifrån allas specifika kunskaper, och plockar "russinen ur kakan".  

 
Förtroendet som förskolan fått, som en egen skolform, känns utmanande och viktigt i arbetet med barnen nu — på väg mot framtiden!

 
Ni är hjärtligt välkomna hit för att träffa oss och dessutom se den stora, fantastiska gården som vi har och där fruktträden just nu dignar av höstens frukter !!!!
Ami Cronqvist

Innehållsansvarig: Ami Cronqvist
Dela
Publicerad av: Bengt-Göran Carlsson
Datum:  2014-04-01
Kontakt

Adress: Virvelvägen 317, Arlöv
Tfn 040-625 63 64
E-post: ami.cronqvist@burlov.se (biträdande rektor)

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se