Burlövs kommun

Safiren

 

 

På safiren arbetar Mattias Ieman och Faten

Barnen är födda 2010 och 2011. Just nu är 18 barn på avdelningen.

På safiren försöker vi vara närvarande i varje möte med varje barn.  Vi arbetar konkret med att skapa en atmosfär där barnens åsikter och tankar får ta mycket plats.

Leken är grundläggande för verksamheten på Safiren. Med utgångspunkt i den ”fria” leken skapar vi aktiviteter som utmanar varje enskilt barn där de befinner sig. Barnens intressen styr till största den dagliga verksamheten på avdelningen. Vi arbetar medvetet med att språketutvecklingen ska närvarande i alla aktiviteter under en dag på Safiren.

Vi vill att förskolan ska vara en fördomsfri arena där alla barn har möjlighet att vara precis som de vill vara. För att skapa detta jobbar vi medvetet med vårt förhållningssätt, vår barnsyn och med våra egna föreställningar och fördomar.

Den dagliga föräldrakontakten är viktig för oss. Vi vill att det ska vara en öppen och trevlig stämning mellan föräldrar och pedagoger. Om det uppstår frågor eller synpunker vill vi alltid ge utrymme till ett samtal.

 
 
  
  
 

Innehållsansvarig: Pia Ekström
Dela
Publicerad av: Adisa Jakic
Datum:  2014-09-26

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se