Burlövs kommun

Du är här:

Förskola och barnomsorg

Vi  arbetar för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg omsorg. Detta i enlighet med skollagens och läroplanens bestämmelser för förskoleverksamhet samt i förekommande fall allmänna råd. För barn mellan ett och fem år finns kommunala förskolor,dagbarnvårdare och enskilt drivna förskolor att välja mellan. För att underlätta ditt val är du välkommen att besöka våra förskolor. Kontakta den förskola du är intresserad av att besöka för att komma överens om en tid. Kontaktuppgifter till förskolorna samt ansvariga förskolechefer för dagbarnvårdarna finner du här nedan.

När det gäller ansökan om plats hittar du information här.

Att välja förskola

Barn som bor i kommunen har rätt att gå i en kommunal förskola eller i pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare i närområdet. I mån av plats finns också möjligheten att välja en annan kommunal förskola i kommunen. I kommunen finns även privata alternativ dit du vänder dig för köanmälan. Om du önskar förskoleplats utanför Burlövs kommun tar du kontakt med önskad förskola i den andra kommunen och meddelar detta till förvaltningen i Burlöv, som i sin tur kontaktar den andra kommunen för överenskommelse om placering och ersättning.

Förskolornas pedagogiska profiler
Den reviderade Läroplanen för förskolan LpFö 98 utgör grund för förskolornas pedagogiska innehåll.
I Burlövs kommun finns en Montessoriinspirerad förskola, Dungens förskola. Flera av våra förskolor är Reggio Emilialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inspirerade

Förskolor i Arlöv

Humlemadens förskola

Humlemadens förskola
Adress: Elisetorpsvägen 7 c, 232 33 Arlöv
Avdelning Kastanjen
Tfn 040-625 63 07
Avdelningarna Linden och Björken
Tfn 040-625 63 61
Förskolechef Lars Hansson tfn 040-625 63 12
E-post:lars.hansson@burlov.se

Grönebo förskola

Grönebo förskola
Adress: Grönvägen 6, 232 32 Arlöv
Avdelning Musslan
Tfn 040-625 64 71
Avdelning Delfinen
Tfn 040-625 64 72
Förskolechef: Lars Hansson 040-625 63 12
E-post:lars.hansson@burlov.se

Torngatans förskola

Torngatans förskola
Adress: Torngatan 4, 232 34 Arlöv
Tfn 040-625 63 88
Förskolechef Lars Hansson tfn 040-625 63 12
E-post:lars.hansson@burlov.se

Vanningsåkers förskola

Vanningsåkers förskola (5 år)
Adress: Jacob Pers väg 13, 232 31 Arlöv
Tfn 040-625 62 91
Förskolechef Lars Hansson 040-625 63 12
E-post: lars.hansson@burlov.se  

Svenshögs förskola

Svenshögs förskola
Adress: Kornvägen 1, 232 38 Arlöv
Avdelning Lodjuret, tfn 040-625 65 66
Avdelning Giraffen, tfn 040-625 65 63
Avdelning Späckhuggaren, tfn 040-625 65 67
Avdelning Krokodilen, tfn 040-625 65 64
Avdelning Påfågeln, tfn 040-625 65 69 
Avdelning Koalan, tfn 040-625 65 59
Avdelning Puman, tfn 040-625 65 65
Förskolechef Anette Bergmasth
tfn 040-625 67 33
E-post:anette.bergmasth@burlov.se

Bild på Havrens förskola

Havrens förskola(Reggio Emiliainspirerad)
Svenshögsvägen 4, 232 38 Arlöv
Telefon: 040-625 62 23
040-625 62 24
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-639361
E-post: pia.ekstrom@burlov.se

Klöverängens förskola

Klöverängens förskola
Adress: Rapsvägen 97, 232 38 Arlöv
Tfn 040-625 63 82
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-639361
E-post:pia.ekstrom@burlov.se

Sommarängens förskola

Sommarängens förskola
Adress: Kornvägen 57, 232 38 Arlöv
Tfn 040-625 63 94
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-639361
E-post: pia.ekstrom@burlov.se

Virvelhusets förskola

Virvelhusets förskola
Adress: Norregatan 22, 232 36 Arlöv
Tfn 040-625 65 50
Avdelning Bläckfiskar tfn 040-625 65 56,
Avdelning Pingviner tfn 040-625 65 55

Avdelning Storken tfn 040-625 65 53,
Avdelning Lärkan tfn 040-625 65 54

Avdelning Tigern tfn 040-625 65 58,
Avdelning Nalle Puh tfn 040-625 65 57

Avdelning Skalman tfn 040-625 65 48,
Avdelning Bamse tfn 040-625 65 49

Förskolechef Ami Cronqvist tfn 0709-639367
E-post: ami.cronqvist@burlov.se

Virvelvinden

Virvelvindens förskola
Adress: Virvelvägen 317, 232 36 Arlöv
Tfn 040-625 63 64
Förskolechef Ami Cronqvist tfn 0709-639367
E-post: ami.cronqvist@burlov.se

Pedagogisk omsorg i Arlöv
Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem.
Kontaktperson för dagbarnvårdare i Arlöv:
Förskolechef Lars Hansson tfn 040-625 63 12
E-post: lars.hansson@burlov.se

Öppen förskola/Familjecentralen Samovaren
Adress: Svenshögsvägen 6, 232 38 Arlöv
Tfn 040-625 63 11 E-post: milott.nettelgard@burlov.se (samordnare)
angelica.hren@burlov.se
Förskolechef Anette Bergmasth tfn 040-625 67 33
Här kan du läsa mer om Samovaren

Förskolor i Åkarp

Dalslunds förskola

Dalslunds förskola
Adress: Stationsvägen 13, 232 53 Åkarp
Avdelning Moroten 040-625 66 85
Avdelning Bambi 040-625 66 83
Avdelning Nyckelpigan 040-625 66 84
Avdelning Myran tfn 040-625 66 86
Avdelning Elefanten tfn 040-625 66 87
Förskolechef Ingela Andréasson 040-626 66

  E-post: ingela.andreasson@burlov.se

Dungens förskola

Dungens Montessoriinspirerade förskola
Adress: Elevvägen 1, 232 53 Åkarp

Avdelning Jupiter tfn 040-625 66 95
Avdelning Tellus tfn 040-625662
Avdelning Mars tfn 040-625 66 93
Avdelning Pluto tfn 040-625 66 93
Avdelning Saturnus tfn 040-43 96 94
Förskolechef Ingela Andréasson 040-625 66 03
E-post: ingela.andreasson@burlov.se

Harakärrs förskola

Harakärrs förskola
Adress: Harakärrsvägen 41, 232 53 Åkarp
Avdelning Beskow tfn 040-625 60 76
Avdelning Miró tfn 040-625 60 73
Avdelning Nalle Puh tfn 040-625 60 75
Avdelning Tegnér tfn 040-625 60 74
Förskolechef Peter Landin tfn 0709-639314
E-post:peter.landin@burlov.se

Svanetorps förskola

Svanetorps förskola
Svanetorps gård, Harjagersvägen 56,
232 54 Åkarp
Se karta Svanetorps förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avdelning Solglimten tfn 040-625 60 95
Avdelning Popcornet tfn 040-625 63 54
Tel: 040-46 00 95, 040-625 63 54
Förskolechef Peter Landin tfn 0709-639314
E-post:peter.landin@burlov.se

Östragårdens förskola
Dalslundsvägen 162 Åkarp
Avdelning Blixten tfn 0709-639211
Avdelning Flingan tfn 0709-639282
Avdelning Droppen tfn 0709-639212
Avdelning Dundret tfn 0709-639208
Avdelning Solen tfn 0709-639214
Avdelning Månen tfn 0709-639213
Förskolechef Peter Landin tfn 0709-639314
E-post: peter.landin@burlov.se

Dagbarnvårdare och barn i Åkarp

Pedagogisk omsorg i Åkarp
Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem.

Kontaktperson för dagbarnvårdare i Åkarp:
Förskolechef Ingela Andréasson 040-625 66 03, e-post: ingela.andreasson@burlov.se

Innehållsansvarig: Inga-Britt Henriksson

Dela
Publicerad av: Anna Karin Nord
Datum:  2014-09-30
Kontakt

Handläggare, barnomsorg:
Camilla Björkman

Assistent:
Pia Hansen

Utvecklingsledare:
Sandra Tauberman

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se