Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Utbildning & barnomsorg

Alla kan lyckas

Alla kan och har rätt att uppleva framgång. Utvecklingen inom Burlövs barnomsorg och skola skall präglas av en syn som innebär att alla ser möjligheter. Bäst upplever barnen och ungdomarna sin framgång när de får utvärdera sitt resultat mot realistiska mål som de själva satt upp.
Vi ser utbildningen som en tillväxtfaktor för landet och en utvecklingsfaktor för individen. Undervisningen bör präglas av en samverkan med omvärlden. Framförallt med fokus på Öresunds-regionen och på Europa. EU-samarbetet skall betonas.

Här har vi samlat information som rör barnomsorg och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. För att du ska få bra information har vissa sidor länkats till andra aktörer, som exempelvis Skolverket.

Detta händer ute på våra förskolor och grundskolor!

​Just nu pågår det ett intensivt utvecklingsarbete och olika projekt för alla åldrar inom våra verksamheter. Är du nyfiken?

Här kan du läsa mer i vår broschyrPDF (pdf, 651.1 kB)

Aktuellt


Innehållsansvarig: Anders Öhlin

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2017-01-30
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Gå direkt till


Bildpuff med texten Barnomsorg på webben

Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.

Blogg: Burlövs barn och elever berättar
Burlövs kommuns logotyp och texten februarilovsprogram 2017

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se