Burlövs kommun

Du är här:

Bredband och IT

Bredband i Burlövs kommun

Burlövs kommun har som mål att samtliga hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredbandskommunikation via fiber där olika tjänsteleverantörer ska ha möjlighet att erbjuda ett utbud av olika tjänster.

Kommunen har sedan 2014 planerat för en utbyggnad av ett kommunägt fibernät till de områden som idag inte har fiberanslutning. Under de senaste månaderna har erbjudanden om fiberanslutning för hushåll i Åkarp lämnats av Perspektiv Bredband och Telia. Många invånare har då ställt frågan till kommunen om, och i så fall hur, detta påverkar kommunens planer för fibernätet.

Burlövs kommun har förståelse för att invånarna önskar besked från kommunen om hur kommunen nu kommer att agera, eftersom detta har betydelse för om man ska anmäla intresse eller ej till de erbjudanden som finns. Inom kommunen har vi analyserat det uppkomna läget och diskuterat olika alternativ för kommunens fibernätsutbyggnad. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-04-22 tagit ställning i frågan och beslutat följande:

1. Burlövs kommun kommer att bygga ut eget fibernät till de delar av kommunen som idag saknar fibernät. Utbyggnaden beräknas kunna genomföras under 2015-2017.

2. Anslutningsavgift då nätet etableras föreslås bli högst 15.000 kr inkl moms. Avgiften kommer att vara lika inom hela kommunen.

3. Bredbandstjänster erbjuds i form av ett öppet nät där alla tjänsteleverantörer (internet, telefoni, TV) kan leverera tjänsterna via en kommunikationsoperatör. Priser för detta bestäms genom konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna.

Ovanstående är de besked Burlövs kommun kan lämna idag, som stöd för invånarnas ställningstagande till de olika erbjudanden om fiberanslutning som finns.

2015-04-22

BURLÖVS KOMMUN

Katja Larsson                                           Lars-Åke Ståhl

Kommunstyrelsens ordförande                   Kommundirektör

Intresseanmälan

Inför vår planerade bredbandsutbyggnad skulle vi vilja veta hur många som är intresserade och även inom vilka områden som intresset är som störst. Detta för att vi ska kunna göra en grov planering. Det gäller även för de fastigheter som ägs av företag.

Fyll i intresseanmälan så återkommer vi så fort vi har mer information.
Innehållsansvarig: Jonas Hedlid

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2015-08-27
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 8-16.30

Ring till oss
vx 040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Gå direkt till

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se