Burlövs kommun

Du är här:

Bredband och IT

I Burlövs kommun går det att få bredband via i stort sett alla större operatörer och då i första hand via kopparkabel, ADSL. Kommunledningskontoret utreder förutsättningarna för att träffa avtal med en kommunikationsoperatör som kan erbjuda kommunikationstjänster till kommuninvånarna och företagen med hög kapacitet.

Bredbandsutbyggnad


Burlövs kommun deltar i ett samarbete vars mål är att ge bredband till alla i Skåne. År 2006 avslutades samarbetets första etapp, att nå alla orter med fler än 200 invånare. Nu pågår arbetet med att förse mindre orter och landsbygd med bredband.
Det är Tele2 som, på uppdrag av de skånska kommunerna och Kommunförbundet samt Region Skåne, bygger, äger och driver merparten av det skånska bredbandsnätet. Drygt en fjärdedel av nätet består av olika stadsnät.
 
År 2003 bildade Region Skåne och Kommunförbundet Skåne det samägda SkåNet, där alla Skånes 33 kommuner deltar. Syftet är att samordna de offentliga insatserna och övervaka utbyggnaden. Trafikleverantör är E.ON Bredband.
Innehållsansvarig: Hans Magnusson
Dela
Publicerad av: Malin Melin
Datum:  2014-04-04
Kontakt

Har du frågor om bredband och IT kan du vända dig till:
Hans Magnusson, IT-chef
tel 040-625 64 81
e-post: hans.magnusson@burlov.se

Gå direkt till

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se