Burlövs kommun

Du är här:

Bredband och IT

Bredband i Burlövs kommun

Kommunfullmäktige har antagit en bredbandsstrategi som innebär att ett öppet stadsnät etableras i kommunen. Kommunledningskontoret har nu fått i uppdrag att komma med ett förslag på hur ett sådant nät kan utformas. I detta arbete ingår då att inventera befintliga nät och grovplanera ett kommunövergripande stomnät samt preliminära områdesindelningar. Vidare ska principer för verksamheten tas fram. Dvs vad som ska erbjudas, hur det ska organiseras och finansieras, t ex principer för anslutningsavgifter, deltagandegrad mm.

Ett förslag kan beräknas vara framme under början av 2015 och en successiv utbyggnad kan därefter börja. Under 2015 beräknas de första anslutningarna kunna ske.

Intresseanmälan

Inför vår planerade bredbandsutbyggnad skulle vi vilja veta hur många som är intresserade och även inom vilka områden som intresset är som störst. Detta för att vi ska kunna göra en grov planering. Det gäller även för de fastigheter som ägs av företag.

Fyll i intresseanmälan så återkommer vi så fort vi har mer information.
Innehållsansvarig: Hans Magnusson

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2015-03-10
Kontakt

Har du frågor om bredband och IT kan du vända dig till:
Hans Magnusson, IT-chef
tel 040-625 64 81
e-post: hans.magnusson@burlov.se

Gå direkt till

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se