Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Psykisk ohälsa för vuxna

I kommunens ansvar ingår att skapa möjligheter för att människor med psykiskt funktionshinder ska kunna delta i samhällets gemenskap. Kommunen skall även arbeta förebyggande och rehabiliterande. Kommunen har ett särskilt ansvar att ta initiativ till och samordna/planera åtgärder som behövs vid långvarigt psykiskt funktionshinder.  

Biståndsbedömning
Ansökan om insatser görs till kommunens biståndshandläggare. För att kunna bedöma om du har rätt till insatser, görs en utredning tillsammans med dig.   De uppgifter som du lämnar, antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende skall behandlas på ett rättsäkert och lagenligt sätt.  
När utredningen är klar, fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.  

Kontaktperson


Att vara kontaktperson betyder att ställa upp som medmänniska för en psykiskt funktionshindrad person. Tanken är att förändra, vara ett stöd, lyssna och naturligtvis vara kontaktperson.

Att vara kontaktperson
Det krävs ingen formell utbildning för att bli kontaktperson, däremot ett stort engagemang och intresse för människor.
 
Vem kan få kontaktperson?
Kontaktperson kan man få enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen). I avtalet med kommunen framgår insatsens mål och omfattning.

Personligt ombud


Personliga ombud skall bidra till att personer med psykiska funktionshinder får sina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för de personer som finns i målgruppen. Det personliga ombudet skall hjälpa den psykiskt funktionshindrade i hans/ hennes samtliga myndighetskontakter som exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknadsåtgärder. Personliga ombud skall även se till att samverka mellan myndigheter och verksamheter utvecklas, för att ge individen full behovstäckning. Ombuden skall vara en tillgång för de psykiskt funktionshindrade.  

Träffpunkt


Till träffpunkten i Arlöv är du välkommen för att ta en kopp kaffe/the, umgås eller delta i någon av de aktiviteter som finns.
 
Känn dig varmt välkommen att kontakta oss för ett besök. Träffpunkten finns på Vallgatan, Lillevången i Arlöv.

Innehållsansvarig: Mette Kolnig

Dela
Publicerad av: Ann-Christin Heimer
Datum:  2016-03-10
Kontakt

Enhetschef Mette Kolnig
tel 040-6256169

e-post:
mette.kolnig@burlov.se

Biståndshandläggare
tel 040-6256000

Enhetschef Gunilla Ahlstrand
tel 040-6256125
e-post: gunilla.ahlstrand@burlov.se

Är du intresserad av att vara kontaktperson?
Samordnare
tel 040-6256385

Personligt ombud
Ann-Margreth Larsen
0709-639410
e-post:
ann-margreth.larsen@burlov.se

Träffpunkt
mån-fre, säkrast förmiddagar
040-6256385

Gå direkt till
Dokument/Blanketter

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se