Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Kommunal hälso-och sjukvård/tandvård

Här kan du läsa om hemsjukvård, tandvård, rehabilitering och de hjälpmedel som arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan erbjuda för att underlätta din vardag. Du finner också kontaktuppgifter till och information om vilket ansvar medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen har.
 
För besök av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast betalar du en avgift.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för en hög patientsäkerhet och att en god kvalitet tillgodoses inom den hälso- och sjukvård som bedrivs

• i det särskilda boendet,
• på dag- och dagliga verksamheter
• inom hemsjukvården och
• inom rehabiliteringen

Hemsjukvård
Du som inte själv, eller med hjälp av någon närstående, kan ta dig till vårdcentralen eller till annan sjukvårdsmottagning, kan få hemsjukvård av kommunen.

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och som gör det möjligt att vårdas hemma eller i särskilda boendeformer.

I kommunen finns ingen läkare, det är regionen som har ansvaret för läkarinsatserna. Kommunen, i sin tur, samarbetar med regionens läkare för att ge en god vård.

Rehabilitering
För rehabilitering efter skada ansvarar generellt den vårdenhet du har valt: vårdcentral eller privatpraktiserande läkare. Om du, på grund av skadan, inte kan ta dig till din vårdenhet, kan du ha möjlighet att erhålla rehabilitering, det vill säga hjälp av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast, genom kommunens försorg. Du har även möjlighet att låna de hjälpmedel du behöver under rehabiliteringen.

Rehabiliteringen arbetar även fallförebyggande. Du som fyller 81 år under året erbjuds gratis hembesök av kommunens arbetsterapeuter.

Innehållsansvarig: Lars Wästberg

Dela
Publicerad av: Ninette Hansson
Datum:  2015-10-12
Kontakt

Carina Byrlén Roos
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel 040-625 63 93

Sjuksköterska på Skraken
Tel 040 625 64 21

Sjuksköterska på Boklunden
Tel 040-625 64 22

Sjuksköterska på Harakärrsgården Tel 040-625 64 23

Arbetsterapeut/Sjukgymnast (gäller både boende och hemsjukvård)
Tel 0709-63 94 05

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se