Burlövs kommun

Du är här:

Invandring och integration

Burlöv är en mångkulturell kommun med en integrationspolitik som vill bidra till att göra den kulturella mångfalden till en positiv, tillväxtskapande faktor för framtiden. Målet är att skapa delaktighet i samhället för alla.

Flyktingmottagning

Flyktingenheten i Burlövs kommun är en del av socialnämndens verksamhet. På flyktingenheten arbetar flyktingsekreteraren som ansvarar för att samordna introduktionen för de flyktingar som mottas i kommunen.
Flyktingmottagandet finansieras av statliga bidrag.

SFI, Svenska för invandrare

Komvux har i uppdrag att anordna SFI, svenska för invandrare. Inom SFI-undervisningen finns olika studiegrupper beroende på vilka svenskkunskaper flyktingen har sedan tidigare samt vilken utbildningsbakgrund flyktingen har från hemlandet. Flyktingen erbjuds språkpraktik parallellt med svenskundervisningen. Syftet med språkpraktiken är att få möjlighet att använda svenska språket på en arbetsplats.

Vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tolk

En flykting eller invandrare har rätt till tolkhjälp i sina kontakter med kommunen. Om denne anser sig behöva tolk för att på ett fullgott sätt göra sig förstådd och förstå, meddelar han/hon detta.

Innehållsansvarig: Lena Lundgren

Dela
Publicerad av: Jörgen Gunnarsson
Datum:  2015-02-25
Kontakt

Flyktingsekreterare
Romela Seremet
Tel: 040-625 63 55
E-mail: Romela.seremet@burlov.se

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se