Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Daglig verksamhet

Enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ha rätt till daglig verksamhet.

Att ha något att göra på dagarna betyder mycket. Du som är vuxen och har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada som du fått i vuxen ålder har enligt LSS rätt till daglig verksamhet om du inte arbetar eller utbildar dig. Verksamheten är anpassad till dina behov och din förmåga.

En del funktionshindrade personer har sin sysselsättning förlagd till en arbetsplats utan att något anställningsförhållande råder, men med lite stöd och råd av personalen på arbetsplatsen.

På kommunens dagliga verksamheter erbjuds anpassad sysselsättning utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Daglig verksamhet är också viktig ur det sociala perspektivet, då det hjälper till att bryta ensamhet och isolering.

Lillevång


Daglig verksamhet på Lillevång — möjligheternas hus! Här erbjuds du anpassad sysselsättning utifrån dina behov och förutsättningar. Tillsammans med habiliteringsledare och enhetschef upprättar du en handlingsplan, där du bestämmer vad du vill sysselsätta dig med under året.

Sockertoppen


I Sockertoppens lokaler finns en utflyttad daglig verksamhet som utför förpackningsuppdrag till företag samt servar olika grupper med kaffe, bland annat pensionärsgruppen, som kommer på onsdagarna. På torsdagarna är det fritidsgård klockan 18.00-21.00.
Innehållsansvarig: Mona Hirche
Dela
Publicerad av: Ann-Christin Heimer
Datum:  2014-09-22
Kontakt

Kontakta LSS-handläggaren på telefon 040-6256000

Enhetschef
Ann-Caroline Håkansson
tel 040-6256357
ann-caroline.hakansson@burlov.se

Lillevång

Besöksadress:
Mångatan 4, Arlöv

Sockertoppen

Carina Jönsson 040-6256725

Besöksadress:
Lundavägen 31, Arlöv

Dokument/Blanketter

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se