Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunen har ansvar för arbetsfrämjande åtgärder för arbetssökande kommun-invånare. Burlövs kommun arbetar med arbetsmarknadsåtgärder genom Arbets-marknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten är en enhet inom IoF som ska möta arbetssökandes behov av insatser. Målgrupp är personer, 18-64 år, som är lång-tidsarbetslösa och/eller har arbetshinder. Deltagarna kommer till Arbetsmarknads-enheten anvisade från Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. Insatserna är tidsbegränsade.

Genom Arbetsmarknadsenheten erbjuds

  • arbetspraktik
  • anställningsstöd
  • offentligt skyddat arbete

För att få information vad som gäller för just Dig, kontaktar Du Arbetsförmedlingen.

Innehållsansvarig: Lena Lundgren
Dela
Publicerad av: Jörgen Gunnarsson
Datum:  2014-04-14
Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Arlövs Industriby
Företagsvägen 29, hus 5
232 37 Arlöv

Dokument/Blanketter

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se