Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Familjefrid

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd och hjälp för vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i en nära relation.   
 
På dessa sidor finns råd och information för dig som är utsatt för hot och/eller våld i en nära relation. 

VÅLD I NÄRA RELATIONER


Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som existerar inom alla samhällsklasser och kulturer. Våld kan förekomma i olika slags relationer mellan makar, sambor, särbor, mellan släktingar och närstående. Våldet kan finnas i såväl hetero- som homosexuella förhållande. Det är dock vanligast att män utövar våld mot kvinnor varför vi använder dessa ord i beskrivningar framöver. Även barn i familjer där det förekommer våld är drabbade. Både då de bevittnar våldet men också då risken är högre i dessa familjer att även barnen utsätts för våld.
 
Det är vanligt att den som blivit utsatt för våld, hot eller kränkningar har svårt att erkänna för sig själv att man är utsatt och att man har en våldsam partner. Att bli utsatt för våld är ofta förknippat med skamkänslor hos den drabbade vilket i sin tur gör det svårare att prata om och svårare att ta sig ur en destruktiv relation. Många kvinnor lägger skulden på sig själva när den borde ligga på mannen som gör en brottslig handling. Ofta har kvinnan blivit utsatt under en längre tid och känner sig både rädd och kränkt och många gånger har självkänslan försämrats. Våldet är ofta ett sätt att utöva makt över en person d v s få en person att göra något den inte vill eller avstå från något den vill.

Innehållsansvarig: Lena Lundgren

Dela
Publicerad av: My Vuong
Datum:  2014-03-31
Kontakt

Burlövs kommun

Besöksadress
Kärleksgatan 6
232 21 Arlöv

Postadress
Burlövs kommun
Box 53
232 21 Arlöv

Telefon
040-625 60 00 (växel)

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se