Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Hvilans gymnastiksal

Sveriges äldsta folkhögskola, Hvilan från 1868 i Åkarp, har också en av landets första gymnastiksalar, kanske den allra äldsta. Dessutom används den fortfarande som gymnastiksal. Den byggdes efter dansk förebild och stod färdig 1884. Under slutet av 1980-talet befriades den gamla träbyggnaden från senare tiders fasadbeklädnader och återställdes i ursprungligt skick. Gymnastiksalen blev förklarad som byggnadsminne 1991.  

Visas efter överenskommelse: 040-46 44 00. www.hvilan.selänk till annan webbplats  

Ur länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring:   "Att införa dagliga övningar i gymnastik vid folkhögskolan var en pionjärinsats, som fick stort inflytande som exempel för andra skolor i landet. Det får ses mot bakgrund av de starka hygieniska strävandena på 1800-talet, som fick sina mest påtagliga uttryck i stadsbyggandets breda alléer och planteringar."   "Även estetiskt innebar gymnastikhuset en nyorientering, mot den frambrytande nordiska nationalromantiken, vars främste danske företrädare var Martin Nyrop, arkitekt till bland annat Köpenhamns rådhus. De nya idealen lade stor vikt vid hantverksskicklighet, materialäkthet och saklig konstruktion. Detta återspeglas i gymnastikhusets formspråk och materialverkan."

Innehållsansvarig: Harald Winter
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2013-02-01

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se