Burlövs kommun

Pressbilder

Här hittar du bilder på kommunchef, förvaltningschefer och ordförandena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Högerklicka och välj Spara som för högupplösta versioner.

Foton: Ann Mellblom.
Fotografens namn ska alltid anges vid publicering.

Kommundirektör

Lars-Åke Ståhl

Lars-Åke Ståhl

Förvaltningschefer

Anders Öhlin
Anders Öhlin
chef Utbildnings- och
Kulturförvaltningen

Tommy Samuelsson
chef Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Maud Jörwall

Laras Wästberg
chef för Socialförvaltningen

Kommunfullmäktige (KF)

Kent Wollmér
Kent Wollmér (S)
ordförande KF
Lars-Anders Espert
Lars-Anders Espert (SD)
2:e vice ordförande KF

Kommunstyrelsen (KS)

Katja Larsson
Katja Larsson(S)
ordförande KS
Lars-Erik Wollmér
Lars-Erik Wollmér (S)
1:e vice ordförande KS
Lars Johnson
Lars Johnson(M)
2:e vice ordförande KS

Barn- och utbildningsnämnden BUN)

Bengt Åström
Bengt Åström (S)
ordförande BUN
Sven Sonesson
Sven Sonesson (M)
2:e vice ordförande BUN

Kultur- och fritidsnämnden KFN)

Hans-Åke Mårtensson
Hans-Åke Mårtensson(S)
ordförande KFN
Margareta Abelsson
Margareta Abelsson (S)
1:e vice ordförande KFN

Miljö- och byggnämnden

Carl-Olof Landgren
Carl-Olof Landgren (S)
ordförande
miljö- och byggnämnden
Zita Petersson
Zita Petersson (S)
1:e vice ordförande
miljö- och byggnämnden
Ove Johansson
Ove Johansson (MP)
2:e vice ordförande
miljö- och byggnämnden

Socialnämnden

Inger Borgenberg
Inger Borgenberg (S)
ordförand
socialnämnden
Britt Sonesson
Britt Sonesson (M)
2:e vice ordförande
socialnämnden

Tekniska nämnden

Lars-Erik Wollmér
Lars-Erik Wollmér (S)
ordförande
tekniska nämnden
Kjell Jönsson
Kjell Jönsson (S)
1:e vice ordförande
tekniska nämnden
Innehållsansvarig: Mia Havinder
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2014-11-13

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 8-16.30

Ring till oss
vx 040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se