Burlövs kommun

Du är här:

Planer

Området mellan Åkarp och Arlöv

I alla kommuner pågår ständigt planeringsarbete. Man talar om översiktsplaner och detaljplaner, miljö- och energiplaner. Begreppen är inte helt lätta att hålla isär. Generellt kan man säga att planerna redogör för den riktning i vilken kommunen har intention och vilja att utvecklas. Planerna utgör grunden för bebyggelse av bostäder och näringsfastigheter, markanvändning, omsorg och service om barn och äldre samt för en hållbar utveckling, inte minst ur energi- och miljöperspektiven.

I menyn till höger finns länkar till sidor där du kan läsa mer!

Innehållsansvarig: Gertrud Richter
Publicerad av: Fanny Jakobsson
Datum:  2014-10-13

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se