Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Kvalitet och uppföljning

Jämförelser med andra kommuner, regelbundna enkäter och systematisk synpunktshantering är några olika sätt som Burlövs kommun använder för att utveckla kvaliteten i våra verksamheter och på vår service.

Jämförelser med andra kommuner


De senaste åren har jämförelserna med andra kommuner ökat. En del utvärderingar och jämförelser sker på kommunnivå och andra på verksamhetsnivå.

Hur väl står sig Burlöv i konkurrens med andra kommuner? Här kan du läsa rapporter som jämför kommuner i landet inom olika områden. Undersökningarna har olika inriktningar och genomförs av olika organisationer t ex Statistiksa centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) . De flesta undersökningar förnyas regelbundet, och nya rapporter publiceras här så snart de finns tillgängliga.

Medborgarundersökning
Information till alla

Innehållsansvarig: Jonas Hedlid

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2015-10-27

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se