Burlövs kommun

Kommunalskatt

Här ser du skatte- och avgiftssatserna för Burlövs kommun - inkomstår 2012.

Det finns två summakolumner, en inklusive kyrkoavgift till Svenska kyrkan (för medlemmar i Svenska kyrkan) och en utan kyrkoavgift. Skatt till kommun och landsting samt begravningsavgift ingår i båda kolumnerna.

Kommunal skattesats för Burlövs kommun - Inkomstår 2010

Summa inkl kyrkoavgift Summa ej kyrkoavgift Skatt till kommun Skatt till landsting Avgift till Sv kyrkan Begravningsavgift
31.51 30.66 20.09 10.39 0.85 0.18
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2014-01-16

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se