Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Rådgivande organ

Flera kommunala verksamheter samarbetar med olika organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Burlövs kommun samarbetar med följande rådgivande organ:

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

BRÅ är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Läs mer om BRÅ här.
 

Rådet för funktionshinderfrågor, RFHF

RFHF är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. Läs mer om RFHF här

Kommunala pensionärsrådet, KPR

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsföreningarna och kommunen. Läs mer om KPR här.

Burlövs Ungdomsråd

Burlövs Ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska få ökat inflytande i Burlövs kommun. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter till politikerna i Burlövs Kommun. Läs mer om Burlövs ungdomsråd.

Brukarrådet

Brukarrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan socialnämnden och företrädare för brukare inom socialpsykiatrins verksamhet. Läs mer om brukarrådet här.

Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2015-01-26

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se