Burlövs kommun

Du är här:

Rådgivande organ

Flera kommunala verksamheter samarbetar med olika organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Burlövs kommun samarbetar med fem rådgivande organ:

Brottsförebyggande rådet, BRÅ


BRÅ är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Läs mer om BRÅ här.
 

Rådet för funktionshinderfrågor, RFHF


RFHF är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. Läs mer om RFHF här.
 

Kommunala pensionärsrådet, KPR


KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsföreningarna och kommunen. Läs mer om KPR här.

Brukarrådet


Brukarrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan socialnämnden och företrädare för brukare inom socialpsykiatrins verksamhet. Läs mer om brukarrådet här.
Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Charlotta Wemme Dehlin
Datum:  2013-01-11

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se