Burlövs kommun

Kommunalråd

Hej, jag heter Katja Larsson och är, sedan oktober 2008, kommunalråd i Burlövs kommun.
Jag är socialdemokrat och det har jag varit sedan barnsben, när jag gick på Unga Örnar. Att vara socialdemokrat handlar, enligt mig, om den människosyn man har. För mig är det självklart att alla människor ska ha samma möjligheter utifrån sina egna förutsättningar. Jag har svårt att tänka mig ett samhälle där man kan köpa sig förtur i vårdkön. Mitt uppdrag på heltid som kommunalråd i Burlöv förpliktigar, liksom ordet förtroendevald. Det är inte ett jobb som man stänger dörren till klockan fem varje eftermiddag.

Bland mina uppgifter ingår att ha uppsikt över kommunens nämndförvaltning och att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. Jag ska också följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. Jag arbetar för att avståndet mellan politiker och medborgare ska krympa. Jag tror att alla människor har åsikter och att vi alla vill tycka till, men många upplever att politiken är svårtillgänglig. Därför vill jag på ett enkelt sätt finnas tillgänglig och nåbar för invånarna i Burlöv, helst under informella former. Då är det lätt att tala fritt ur hjärtat. Oftast vill man vädra en viss fråga, inte politiska ideologier. Det är inget fel på ensaksfrågor, så började mitt eget politiska engagemang!

Katja Larsson (S)

Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Charlotta Wemme Dehlin
Datum:  2012-06-25

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se