Burlövs kommun

Du är här:

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden, KFN, är den politiska instans som fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten.

Nämnden ansvarar för Burlövsbadet, biblioteken i Arlöv och Åkarp, allmänkultur, föreningsstöd och fritidsgårdar.

Målsättningen är att invånarna skall få ett berikat fritidsliv genom de skilda verksamheter och aktiviteter som kommunen driver och stöder.

Ordförande


Ordförande för kultur- och fritidsnämnden är Hans-Åke Mårtensson (S).

Ledamöter och sammanträdestider

Innehållsansvarig: Jane Andersson
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2014-12-08

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 8-16.30

Ring till oss
vx 040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se