Burlövs kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum.

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation som är underställd Socialnämnden.

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för
boende i kommunen t ex äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.

Socialförvaltningen består av

Innehållsansvarig: Lars Wästberg
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2014-03-31
Kontakt

Besöksadress
Kärleksgatan 6
232 21 Arlöv

Postadress
Socialförvaltningen
Box 53
232 21 Arlöv

Telefon
040-625 60 00 (växel)

tf. Förvaltningschefer
Lena Lundgren och
Christer Petersson

Telefon
040-625 61 62 (Lena)

040 -625 62 06 (Christer)

E-post
lena.lundgren@burlov.se

christer.petersson@burlov.se

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se