Burlövs kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum.

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation som är underställd Socialnämnden.

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för
boende i kommunen t ex äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.

Socialförvaltningen består av

Innehållsansvarig: Lars Wästberg
Dela
Publicerad av: Jörgen Gunnarsson
Datum:  2014-05-27
Kontakt

Besöksadress
Kärleksgatan 6
232 21 Arlöv

Postadress
Socialförvaltningen
Box 53
232 21 Arlöv

Telefon
040-625 60 00 (växel)

Förvaltningschef
Lars Wästberg
Tfn 040 625 63 35 
e-post: lars.wastberg@burlov.se


Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se