Burlövs kommun

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum.

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation som är underställd Socialnämnden.

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för
boende i kommunen t ex äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.

Socialförvaltningen består av

Innehållsansvarig: Lars Wästberg
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2014-11-13

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 8-16.30

Ring till oss
vx 040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se