Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukarna i centrum.

Socialförvaltningen är en politiskt styrd organisation som är underställd Socialnämnden.

Socialförvaltningen verkar för ekonomisk och social trygghet för
boende i kommunen t ex äldres och funktionshindrades omsorgsbehov, enskilda och familjers behov av ekonomiskt stöd eller hjälp med relationsproblem.

Socialförvaltningen består av

  • Individ- och familjeomsorg
  • Hälsa och omsorg
  • Vård och äldreomsorg
  • Hälso- och sjukvård
Innehållsansvarig: Lars Wästberg
Dela
Publicerad av: Sara Österberg
Datum:  2016-11-25

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se