Burlövs kommun

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter.
 
Målgrupperna för kommunledningskontoret är medborgare, förtroendevalda, företag och anställda. Förvaltningens olika verksamheter ska fortlöpande utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov genom effektivisering, kompetensutveckling, ökad tillgänglighet samt snabb och professionell service.

Kommunledningskontoret består av:

  • Stab - näringsliv, kommunikation, upphandling samt IT-strategiska frågor
  • Ekonomiavdelningen
  • Kansliavdelningen
  • Personalavdelning

Lars Wästberg är tf. kommunchef.

Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Anna Karin Nord
Datum:  2014-04-07
Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress
Kärleksgatan 6
232 21 Arlöv

Postadress
Box 53
232 21 Arlöv
 
Telefon
040-625 60 00 (växel)

E-post
burlovs.kommun@burlov.se

tf. Kommunchef
Lars Wästberg

Telefon
040-625 63 35

E-post
lars.wastberg@burlov.se

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se