Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter.
 
Målgrupperna för kommunledningskontoret är medborgare, förtroendevalda, företag och anställda. Förvaltningens olika verksamheter ska fortlöpande utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov genom effektivisering, kompetensutveckling, ökad tillgänglighet samt snabb och professionell service.

Kommunledningskontoret består av:

  • Stab - näringsliv, upphandling, IT-strategiska frågor och Burlövs öppna stadsnät
  • Ekonomi
  • Kansli
  • Personal
  • Kommunikation och medborgarservice
Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Elisabeth Marcusson
Datum:  2016-01-21

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se