Burlövs kommun

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Dessutom har förvaltningen en servicefunktion åt den politiska ledningen och kommunens övriga intressenter.
 
Målgrupperna för kommunledningskontoret är medborgare, förtroendevalda, företag och anställda. Förvaltningens olika verksamheter ska fortlöpande utvecklas och anpassas utifrån målgruppens behov genom effektivisering, kompetensutveckling, ökad tillgänglighet samt snabb och professionell service.

Kommunledningskontoret består av:

  • Stab - näringsliv, upphandling samt IT-strategiska frågor
  • Ekonomiavdelningen
  • Kansliavdelningen
  • Personalavdelning
  • Kommunikation och medborgarservice
Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2015-03-23

Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 8-16.30

Ring till oss
vx 040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se