Burlövs kommun

Du är här:

Förvaltningar och nämnder

En kommun består av nämnder och förvaltningar.

I de olika nämnderna sitter förtroendevalda. Deras uppgift är att ta fram mål och riktlinjer, för exempelvis grundskola och barnomsorg eller miljöarbetet.

Läs mer om nämnderna

Förvaltningarna består av tjänstemän, som inte är politiker. Deras uppgift är att arbeta för och utveckla i den riktning som nämndens förtroendevalda har pekat ut för verksamheten.

Läs mer om förvaltningarna

Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin
Dela
Publicerad av: Jenny Jönsson
Datum:  2011-03-02

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se