Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Miljöstrategiskt arbete

Under hösten 2009 antog Burlövs kommun sitt Miljöprogram 2009-2015. Progammet beskriver mål, delmål och åtgärder för att vi ska uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen. Miljöprogrammet ger stöd till miljöåtgärder i såväl planering som i investeringar och förändringar i befintliga miljöer. Miljömålen följs årligen upp i kommunens miljöbokslut där åtgärder under året finns beskrivna. Miljöboksluten har alltid ett tema, en kunskapsfördjupning, och finns att ladda ned på hemsidan.

Andra viktiga dokument som kommunen antagit för det miljöstrategiska arbetet är bl.a. Energi- och klimatstrategi, Energieffektiviseringsstrategi och naturvårdsplan.

Burlövs kommun är medlem i flertalet organisationer för stötta och stöttas i arbetet mot en hållbar utveckling såsom HUT (Hållbar utveckling Skåne) och HMSkåne (hållbar mobilitet skåne).

Innehållsansvarig: Johan Rönnborg
Dela
Publicerad av: Mia Havinder
Datum:  2011-08-31

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se