Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Miljötillsyn

Som företagare har du ansvar för att arbeta med egenkontroll. Det innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir problem i form av störningar och skador på människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken inom Burlövs kommun. Miljö- och byggavdelningen utför det operativa arbetet för nämnden.

Tillsynsarbetet kan bedrivas på olika sätt, oftast genom tillsynsbesök på plats eller att handlingar begärs in för granskning. Vi kontrollerar hur ditt företag arbetar med egenkontroll och att miljölagstiftningen följs. Vi arbetar också med att ge vägledning och information om hur du kan förbättra ditt miljöarbete. Om vi upptäcker brister får du efter inspektionen ett muntligt eller skriftligt besked om vad du behöver göra. Om det är allvarliga brister kan vi ställa krav på att du ska utföra undersökningar eller åtgärda bristerna inom en viss tid.

Inom tillsynen ingår också handläggning av anmälningar och anökningar. Verksamheter med krav på anmälan eller ansökan finns i lokala miljöföreskrifter, miljöprövningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om du har frågor

Kontakta miljö- och byggavdelningen via kommunens växel på 040-625 60 00.

Läs mer...

För mer information om tillsyn se Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om avgifter vid tillsyn se under länken taxor och avgifter till vänster.

Innehållsansvarig: Michael Horn
Dela
Publicerad av: Mikael Karlsson
Datum:  2016-09-05

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se