Burlövs kommun

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö ansvarar för tillsyn av miljöskyddet inom Burlövs kommun. Detta innebär att vi besöker miljöfarliga verksamheter. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera så att miljölagstiftningen följs samt att ge råd till förbättringar.

Nya eller ändrade miljöfarliga verksamheter skall prövas enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla nyetablering eller ändringar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppgifter gällande bland annat verksamhetens lokalisering, produktion, utsläpp prövas då.

På Naturvårdsverkets hemsida, hittar du miljöbalken och föreskrifter: www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehållsansvarig: Michael Horn
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2012-11-27

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se