Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Uppvärmning

Idag finns ett flertal uppvärmningsalternativ att välja mellan för den enskilda fastighetsägaren. Det innebär också att det är mycket att sätta sig in i. Allt från driften av ditt nuvarande system till vad ett byte av värmesystem för med sig. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vilka regler som gäller för installation av värmepump, oljecisterner och vedeldning i Burlövs kommun.

Har du funderingar kring vilket uppvärmningssystem som skulle kunna passa din fastighet och om det vore lönsamt att byta uppvärmning, kan du också vända dig till den kommunala energirådgivningen.

Innehållsansvarig: Michael Horn
Dela
Publicerad av: Mikael Karlsson
Datum:  2016-09-05

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se