Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Hund och katt

I lagen om tillsyn över hundar och katter regleras bland annat märkning och registrering, omhändertagande, hundförbud och tillsyn av hundar. Här anges även att under tiden  1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. I Burlövs kommun gäller detta bland annat vid dammarna vid Natur- och kulturstråket.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt regleras skötsel av hund och katt, så som förvaringsutrymmen, avel och försäljning.

Läs mer om djur under Vanliga frågor.

Har du klagomål på djur som stör så hittar du mer information på sidan Klagomål på djur.

 

Innehållsansvarig: Michael Horn
Dela
Publicerad av: Mikael Karlsson
Datum:  2016-06-15
Dokument/Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS2007-1150).pdf
PDF SJV FS AR om hållande av hund och katt (SJVFS2008-5).pdf

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se