Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.

Bygglov

  
Kortfattat gäller följande vid en ansökan om lov:

  • Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen
  • Fastighetsbeteckning och byggherrens person/organisationsnummer ska anges
  • Kontrollansvarig ska föreslås vid behov
  • Tidpunkt som arbetena är tänkta att påbörjas ska anges

Grannar får tillfälle att yttra sig om byggnadsverket placeras närmare än fyra och en halv meter från deras fastighet eller på annat sätt avviker från detaljplan.
 
Du får inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked.

Du får inte ta byggnaden i bruk förrän du har fått ett slutbesked.Innehållsansvarig: Jesper Croall
Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2016-06-09
Kontakt

Medborgarservice 040-625 60 00

Dokument/Blanketter

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se